2015

Zielinska B., Shi X., Biegun M., Kalenczuk R., Mijowska E.: Poster Graphene/magnetic nanoparticles composite for glucose sensing. 2nd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2015), October 14-19, 2015, Kemer-Antalya, Turkey.

Matias D., Raczyński M., Przeniosło Ł., Jaskuła M., Miłosławski T., Biedka A., Makiewicz P., Biegun M.,  Penkala K., Mijowska E., El Fray M., Podolski J.: Poster Układy odczytu sygnałów elektrochemicznych biosensorów grafenowych w projekcie Bi-Sensor. 1st Polish Conference „Graphene and 2D materials”, September 27-29, 2015, Szczecin, Poland

Makiewicz P., Matias D., Biegun M.,  Penkala K., Mijowska E., El Fray M., Podolski J.: Poster Analiza dokładności pomiarów wykonywanych z użyciem elektrochemicznych biosensorów grafenowych w projekcie Bi-Sensor. 1st Polish Conference „Graphene and 2D materials”, September 27-29, 2015, Szczecin, Poland

Bartoszewska A., Derkowska J., El Fray M., Penkala K., Mijowska E., Podolski J.: Poster Zastosowanie reakcji izotermicznej RPA (Recombinase Polimerase Amplification) do detekcji bakterii Streptococcus agalactiae w mikromacierzach DNA. 1st Polish Conference „Graphene and 2D materials”, September 27-29, 2015, Szczecin, Poland

Derkowska J., Bartoszewska A., El Fray M., Penkala K., Mijowska E., Podolski J.: Poster Enzymatyczna reakcja amplifikacji RPA (Recombinase Polimerase Amplification) w detekcji wirusów brodawczaka ludzkiego HPV (Human papilloma virus) w mikromacierzach DNA. 1st Polish Conference „Graphene and 2D materials”, September 27-29, 2015, Szczecin, Poland

Zielińska B., Kukułka W., Mijowska S., Wenelska K., Mijowska E., Kaleńczuk R.J.: Poster Otrzymywanie, charakterystyka oraz aktywność fotokatalityczna nanokompozytów: grafen-NaNbO3 i grafen-NaTaO3. 1st Polish Conference „Graphene and 2D materials”, September 27-29, 2015, Szczecin, Poland

Sobolewski P., Wróblewski E., Goszczyńska A., Aleksandrzak M., Mijowska E., Podolski J., El Fray M.: Poster Chitosan-catechol/rGO ink platform for biosensing applications. 1st Polish Conference „Graphene and 2D materials”, September 27-29, 2015, Szczecin, Poland

Biegun M., Shi X., Aleksandrzak M., Onyszko M., Urbaś K., El Fray M., Penkala K., Podolski J., Mijowska E.: Oral presentation Zastosowanie funkcjonalizowanego grafenu w glukometrii. 1st Polish Conference „Graphene and 2D materials”, September 27-29, 2015, Szczecin, Poland

Aleksandrzak M., Urbaś K., Onyszko M., Mijowska E.: Oral presentation Otrzymywanie, charakterystyka i potencjalne zastosowania grafenu i jego pochodnych. 1st Polish Conference „Graphene and 2D materials”, September 27-29, 2015, Szczecin, Poland

Podolski J., Bartoszewska A., Derkowska J., El Fray M., Penkala K. , Mijowska E.: Oral presentation Zastosowanie reakcji izotermicznej RPA (Recombinase Polimerase Amplification) do detekcji bakterii i wirusów w mikromacierzach DNA i jej potencjalne zastosowanie w biosensorze grafenowym. 1st Polish Conference „Graphene and 2D materials”, September 27-29, 2015, Szczecin, Poland

Mijowska E., El Fray M., Podolski J., Penkala K.: Oral presentation Multifunkcjonalny biosensor grafenowy dla diagnostyki medycznej, 1st Polish Conference „Graphene and 2D materials”, September 27-29, 2015, Szczecin, Poland

Makiewicz P., Matias D., Jaskuła M., Biegun M.,  Penkala K., Mijowska E., El Fray M., Podolski J.: Oral presentation Accuracy analysis of measurements in electrochemical biosensing. 3rd International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering, September 22-27, 2015, Chisinau, Republic of Moldova

Raczyński M., Przeniosło Ł., Jaguszewski M., Martinez Miguez E., Jaskuła M., Matias D., Biedka A., Makiewicz P., Biegun M.,  Mijowska E., El Fray M., Podolski J., Penkala K.: Oral presentation Electronic circuits for graphene-based biosensor. 3rd International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering, September 22-27, 2015, Chisinau, Republic of Moldova

 Zhang Sh., Shi X., Ewa Mijowska E.: Poster Synthesis and glucose sensing applications of GO-Au-PEDOT:PSS. The 6th International Conference on Nanoscience & Technology, September 3-5, 2015, Beijing, China

Shi X., Aleksandrzak M., Urbas K., Mijowska E.: Poster  Palladium nanoparticles deposited on reduced graphene oxide and its electrochemical performance for glucose sensing. The 6th International Conference on Nanoscience & Technology, September 3-5, 2015, Beijing, China

Matias D., Przeniosło Ł., Miłosławski T., Jaskuła M., Makiewicz P., Biegun M.,  Penkala K., Mijowska E., El Fray M., Podolski J.: Oral presentation Development of the mobile PoC graphene-based device using Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS). European Biomedical Engineering Conference for Young Investigators (ENCY15), May 28-30, 2015, Budapest, Hungary 

Zielińska B., Shi X., Kaleńczuk R., Mijowska E.: Poster  Synthesis and Characterization of Graphene-Metal Based Composites with Potential Application for Biosensors. 5th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress, April 15-20, 2015, Fethiye, Turkey

Mijowska E., Wojtoniszak M., Onyszko M., Matias D., Penkala K., Sobolewski P., El Fray M., Bartoszewska A., Derkowska J., Podolski J., Kalenczuk R.J.: Poster  Novel Electrode Based on Pt/graphene and LNA Modified Molecular Beacon for Streptococcus Agalactiae Sensing. 5th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress, April 15-20, 2015, Fethiye, Turkey

2014

Sobolewski P., Penkala K., Podolski J., Mijowska E., El Fray M.: Oral presentation Development of graphene-based biosensor for medical diagnostics, 24th Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, October 9-12, 2014, Rytro, Poland

Niemczyk A., El Fray M.: Poster Biological properties of new chitosan-fatty acids derivatives, 24th Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, October 9-12, 2014, Rytro, Poland

Sobolewski P., Pilarz M., Aleksandrzak M., Mijowska E., Podolski J., El Fray M.: Poster Chitosan-catechol/graphene nanocomposite for biosensing applications, 26th Annual Conference of the European Society for Biomaterials (ESB), August 31- September 03, 2014, Liverpool, UK

Podolski J., El Fray M., Penkala K., Mijowska E.: Oral presentation Biosensor grafenowy dla diagnostyki mikrobiolo­gicznej: koncepcja i stan prac projektu BI-SENSOR w ramach programu GrafTech, XIII Krajowa Konferencja Elektroniki, June 09-13, 2014, Darłówko Wschodnie, Poland

Mijowska E., Urbaś K., Aleksandrzak M., Chen X.: Poster Graphene oxide/Pd nanocomposite – optimization towards nanoparticles shape and reduced diameter distribution, 2nd International Conference on Clean Energy Science, April 13-16, 2014, Quingdao, China

Urbaś K., Aleksandrzak M., Mijowska E.: Poster Covalent attachment of LNA – modified molecular beacons to palladium – graphene oxide nanocomposites, XII Conference on Optical Chemical Sensors and Biosensors, April 13-16, 2014, Athens, Greece  

Aleksandrzak M., Onyszko M., Urbaś K., Sobolewski P., El Fray M., Penkala K., Podolski J., Mijowska E.: Poster LNA-modified molecular beacon-platinum nanoparticles-graphene nanocomposite as a novel electrochemical biosensor of HPV, XII Conference on Optical Chemical Sensors and Biosensors, April 13-16, 2014, Athens, Greece

2013

Niemczyk A., Staniszewski Z., Wojtoniszak M, Mijowska E., El Fray M.: Oral presentation Development of graphene-chitosan nanocomposites for electrochemical biosensors, 6th International Conference on Carbon NanoParticle based COMPosites, September 22-25, 2013, Dresden, Germany

Mijowska E., K. Urbas, M. Wojtoniszak, K. Wnuk: Poster Synthesis of graphene oxide – Pd nanocomposites, International Conference on Diamond and Carbon Materials, September 2-5, 2013, Riva del Garda, Italy

Kalenczuk R. J., M. Wojtoniszak, K. Urbas, E. Mijowska, M. Perużyńska, J. Łapczuk, A. Wajda, M. Kurzawski, M. Droździk, D. Rogińska, B. Machaliński: Ferromagnetic graphene  as a platform for anticancer drugs carrier. Poster, International Conference on Diamond and Carbon Materials, September 2-5, 2013, Riva del Garda, Italy

Urbaś K.: Oral presentation Synteza nanokompozytu tlenek grafenu–pallad, VI Polish Conference on Nanotechnology, July 9-12,  2013, Szczecin, Poland 

Łukaszczuk P.: Poster Technologia produkcji tlenku grafenu/zredukowanego tlenku grafenu dekorowanych nanocząsteczkami metali, IX Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie, June 11-14,  2013, Międzyzdroje, Poland

Przeniosło Ł., Walków M., Krzeszewska S., Pisarek S., Biedka A., Jaskuła M., Matias D., Penkala K.: Oral presentation Integrated impedance scanner in selected biomeasurement applications - control circuit, Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki, May 23, 2013, Unieście, Poland   

Przeniosło Ł., Walków M., Penkala K.: Poster  Badanie możliwości funkcjonalnych scalonego skanera impedancji w pomiarach wybranych charakterystyk organizmu człowieka, 10 Konferencja Naukowa „Majówka Młodych Biomechaników” im. prof. Dagmary Tejszerskiej, May 10-12, 2013, Ustronie, Poland