Onyszko M., Urbas K., Aleksandrzak M., Mijowska E.: Reduced graphene oxide and inorganic nanoparticles composites – synthesis and characterization. Polish Journal of Chemical Technology, vol. 17(4), 2015, pp. 95-103.

Mijowska E., Onyszko M., Urbaś K., Aleksandrzak M., Shi X., Moszyński D., Penkala K., Podolski J., El Fray M.: Palladium nanoparticles deposited on graphene and its electrochemical performance for glucose sensing. Applied Surface Science, vol. 355, 2015, pp. 587-592.

Matias D., Przeniosło Ł., Miłosławski T., Jaskuła M., Makiewicz P., Biegun M., Penkala K., Mijowska E., El Fray M., Podolski J.: Development of the mobile PoC graphene-based biosensing device using Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS). Chapter in: Jobbágy Á., First European Biomedical Engineering Conference for Young Investigators, IFMBE Proceedings, Volume 50, 2015, pp 20-23.

Przeniosło Ł., Walków M., Krzeszewska S., Pisarek S., Biedka A., Jaskuła M., Matias D., Penkala K.: Integrated impedance scanner in selected biomeasurement applications - control circuit. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki  Politechniki Koszalińskiej, vol. 5, 2013, pp. 63-69, ISSN 1897-7421.